Articles

5 กลยุทธ์ยกระดับแผนการบริหารอัตรากำลัง

โลกการทำงานยุค Next Normal จะแตกต่างไปจากความคุ้นเคยเดิม ๆ การใช้กลยุทธ์ใหม่ในการวางแผนบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวรุดหน้าโดยมองเห็นภาพเป้าหมายในทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

PMO กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังมองหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทรานส์ฟอร์มองค์กรให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และหนึ่งในกลไกที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือProject Management Office (PMO) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปูทางไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง

8 กลยุทธ์การให้ผลตอบแทนเพื่อเติมเต็มการเติบโตของธุรกิจ

  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภูมิทัศน์ของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พนักงานจะทำงานนอกออฟฟิศมากขึ้น จำนวนวันในการเข้างานบริษัทจาก 5 วันอาจเหลือ 3 วันต่อสัปดาห์ หลายบริษัทต้องเผชิญกับการลาออกจำนวนมาก