การอบรมและพัฒนาพนักงานแนวใหม่

May 10, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

“The only thing worse than training your employees and having them leave is not training them and having them stay”

กล่าวโดย Henry Ford

จากข้อความข้างต้นโดย Henry Ford ผู้ก่อตั้ง Ford Motor Company และเป็นวีรบุรุษแห่งวงการรถยนต์ ได้กล่าวว่า สิ่งที่แย่กว่าการฝึกอบรมพนักงานแล้วปล่อยให้พนักงานหลุดมือไป คือการให้พนักงานทำงานอยู่โดยปราศจากการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างผลลัพธ์โดยตรงต่อองค์กร

การที่องค์กรจะก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยภายในองค์กรที่ต้องแข็งแรง เพื่อพร้อมผลักดันองค์กรต่อการแข่งขัน คือ “พนักงาน” ดังนั้น การพัฒนาพนักงานต้องมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และความต้องการของพนักงานด้วย

 

เราจึงขอเสนอ วิธีการพัฒนาและฝึกอบรบพนักงานแนวใหม่ ที่เรียกว่า “Special Assignment Project Based” ที่จะเข้ามาเสริมวิธีการอบรมแบบเดิมที่ยังเป็นรูปแบบการเรียนในห้อง หรือเรียนออนไลน์ ซึ่งหลายบริษัท เริ่มมีการใช้วิธีการฝึกอบรมพนักงานแบบ Special Assignment Project Based เพราะต้องการพัฒนาพนักงานในมิติที่ลึกขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคตด้วย “การลงมือทำจริง”

Special Assignment Project Based คือ การให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยการเลือกโครงการที่สนใจ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากขึ้น อีกทั้ง ได้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับกระแสเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้

และขั้นตอนที่องค์กรต้องทำ เพื่อสร้างการฝึกอบรมพนักงานแบบ Special Assignment Project Based จะมีขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. Identify the needs: เริ่มตั้งต้นจากความต้องการของการฝึกอบรมพนักงาน ว่าต้องการผลลัพธ์อะไร ต้องการฝึกพนักงานเรื่องไหนเป็นพิเศษ และที่สำคัญคือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจเรื่องใด ซึ่งอาจใช้แบบสอบถามในการรวบรวมความสนใจ และนำไป Develop ต่อว่า โครงการที่จะให้พนักงานเข้าไปทำได้ จะมีในรูปแบบไหนบ้าง

 

 1. Select & Assign to the project & Give the Support Information: ให้พนักงานเลือกโครงการที่สนใจจะเข้าร่วมเพื่อฝึกอบรม จากนั้นให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำโครงการนั้น ๆ และมี Communication Channels ให้พนักงานสามารถสอบถาม หรือเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 1. Monitor the learning journey: สังเกตการณ์การทำงานว่ายังเป็นไปตาม Timeline หรือยังยึดเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ และพนักงานแต่ละคนมีปัญหาด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือตามกรณี

 

 1. Review project results: ถอดผลลัพธ์ว่าโครงการเป็นอย่างไร พนักงานได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการหรือไม่ และอยากค้นหาเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง และที่สำคัญคือ Feedback พนักงานแต่ละคน ทั้งเรื่องที่ทำได้ดี และ Areas for improvement เพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงขั้นตอนโดยคร่าว แต่ละองค์กรควรนำไปปรับใช้ตามแต่บริบทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม

 

ข้อดีของการทำ Special Assignment Project Based คือ

 1.  กระตุ้นความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของพนักงาน

เพิ่ม Motivation ในการเรียนรู้ของพนักงาน เพราะต้องลงมือทำจริง ต้องใช้ความพยายามหาความรู้หากเจออุปสรรคที่ท้าทาย หรือปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้

 

 1. พนักงานเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

เนื่องจากพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการโดยตรง มี Sense of ownership  และได้เป็นฟันเฟืองชิ้นใหญ่ในโครงการที่มีบทบาทตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง และกล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นในอนาคต

 

 1. สร้างความเชี่ยวชาญหรือทักษะใหม่ ๆ ให้พนักงาน

พนักงานจะได้ฝึกเรื่องที่ตนเองสนใจ และได้ฝึกใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านการลงมือทำจริง อีกทั้งภายในโครงการอาจมีปัญหาที่ยังไม่เคยพบมาก่อน พนักงานจึงจะได้ใช้ Problem-solving skills จัดการปัญหาที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ต่อการทำงานได้ในงานต่อ ๆ ไป

 

 1. สามารถสังเกตได้ว่าพนักงานแต่ละคนโดดเด่นเรื่องอะไร

เมื่อพนักงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ จะทำให้ได้เห็น Performance ในการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งพนักงานแต่ละคน อาจถ่ายทอดลักษณะที่โดดเด่นที่แตกต่างกันไป ซึ่งต่อไป หัวหน้างานจะสามารถ Put the right man on the right job ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

 

 1. พนักงานในองค์กรพร้อมต่อการทำงานในโลกธุรกิจที่ผันแปร

พนักงานได้ฝึกวิชาการทำงานด้วยโครงการจริง ทำให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงมากขึ้น พร้อมต่อการทำงานในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพร้อมจะปรับตัวอยู่เสมอ

 

ถึงอย่างไรก็ตาม การทำ Special Assignment Project Based เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบ เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาพนักงานโดยตรง ดังนั้นแต่ละองค์กรต้องวางแผนอย่างระมัดระวัง และวางแผนให้เข้ากับบริบทและความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกธุรกิจอย่างแข็งแรง

#PragmaandWillGroup #PWG #SpecialAssignmentProjectBased

 

 

ติดตามบทความต่อไปที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 • บทเรียนจากการใช้ Chat GPT ในที่ทำงาน Read More
 • ผลกระทบของ AI Chatbot กับการศึกษา Read More
 • คุณวันเฉลิม สิริพันธ์ุ ให้สัมภาษณ์กับ BrandAge Online เกี่ยวกับมุมมองผู้บริหารทีม HR ในยุค New Normal Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง Reward Strategy หรือ People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่