ทำไมแผนกลยุทธ์องค์กรจึงล้มเหลว?
การบริหารกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และองค์กรส่วนมากมีแนวคิด มีแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่หนึ่งในปัญหาที่แก้ไขยากที่สุดสำหรับองค์กรจำนวนมาก คือ “ไม่สามารถนำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติใช้ได้จริง” ทำให้เวลาที่ใช้ไปกับความคิดริเริ่มด้านกลยุทธ์ไม่เกิดประโยชน์
Read more

Insights Updates

วางแผนกำลังคนยุคใหม่ในวันที่ธุรกิจไม่เหมือนเดิม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน แผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ควรถูกปรับให้มี dynamic รองรับบริบทขององค์กรให้มากขึ้น 17 May 2022 5 เสาหลักในการทำ Transformation การทำ Transformation ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดจากความเปลี่ยนแปลง โดยมี 5 องค์ประกอบในการ Transform 12 May 2022 Performance Management System – หัวใจสำคัญในการบริหารการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ PMS เป็นระบบที่จะสร้างแนวคิดและกระบวนการภายในองค์กร เพื่อผลักดันให้การดำเนินงาน... 05 May 2022 KPI - OKR ต่างกันอย่างไร อะไรเหมาะกับองค์กรคุณ KPI และ OKR คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร แบบไหนเหมาะกับองค์กรของคุณ... 04 May 2022 5 กลยุทธ์ยกระดับแผนการบริหารอัตรากำลัง โลกการทำงานยุค Next Normal จะแตกต่างไปจากเดิม การใช้กลยุทธ์ใหม่ในการวางแผนอัตรากำลังคน... 15 Dec 2021 PMO กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลง องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังมองหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทรานส์ฟอร์มองค์กรให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน... 10 Dec 2021 การให้ผลตอบแทนเพื่อเติมเต็มการเติบโตของธุรกิจ จากวิกฤติโควิด – 19 ที่ส่งผลให้รูปแบบการทำงานและความต้องการของพนักงานเปลี่ยนไป องค์กรจึงต้องปรับ... 09 Dec 2021 4 โฟกัสที่องค์กรไม่ทำไม่ได้ เมื่อ New normal กลายเป็นแค่อดีต เมื่อเข้าสู่ New normal… มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องสนใจ? เราจะปรับตัวปรับธุรกิจยังไง?... 14 Dec 2020 รู้กว้าง - รู้ใหม่ - คิดเร็วทำเร็ว DNA มนุษย์งานยุคดิจิทัล ชีวิตคนและโลกการทำงานนอกจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก... 30 Sep 2020 บริหารจัดการองค์กรให้ผ่านวิกฤติแบบยั่งยืน ตอนนี้อยู่ในช่วงที่หลายองค์กรกำลังพยายามปรับแผนการทำงาน บริหารตัวเลขทางการเงินและ... 30 Apr 2020 เปิดลิสต์อาชีพไหนที่บริษัท(ยัง)ต้องการ ตอนนี้เป็นช่วงที่หลายบริษัทเริ่มผ่านช่วงการปรับตัวและการนำ Business Continuity Plan มาใช้ เพื่อ... 22 Apr 2020