การจ่ายค่าตอบแทน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร

February 17, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

“เมื่อความสุขของพนักงาน แปรผันตรงกับประสิทธิภาพการทำงาน”

 

ความกระตือรือร้นและความสุขในการทำงานของพนักงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่สามารถกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้ดี คือ ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Reward System) 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทน สามารถสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้มากขึ้น (Job Satisfaction) อีกทั้งเพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ทำให้พนักงานรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรพัฒนาต่อไป

ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานได้รับการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ตรงกับความต้องการ พนักงานจะมีระดับความอยากมีส่วนร่วมต่ำ นำไปสู่การทำงานไม่เต็มที่ ภาวะการหมดไฟ หรือ Burn Out และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดต่ำลงในที่สุด

เราจึงมีข้อแนะนำ ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ดังนี้

       1. ยินดีกับความสำเร็จของพนักงาน

สิ่งนี้ถือว่าเป็นข้อที่ง่ายที่สุดในการกระตุ้นการทำงานของพนักงาน นั่นคือ เมื่อพนักงานทำผลลัพธ์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กหรือใหญ่ อย่าลืมที่จะชื่นชม หรือสร้างการรับรู้โดยทั่วกันอย่างเหมาะสม (Public Recognition) ซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจให้ทำผลงานให้ดีขึ้น ยังทำให้พนักงานคนอื่นๆ รู้สึกยินดี และอยากสร้างผลงานที่ดีเช่นกัน รวมถึงส่งผลให้บรรยากาศการทำงานในองค์กรเป็นเชิงบวกอีกด้วย

 

       2. ลงทุนใน Personal Development ของพนักงาน

อย่าลืมว่า พนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างการเติบโตขององค์กร เพราะฉะนั้นการลงทุนในการพัฒนาเชิงบุคคล สามารถสร้างการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน หรือให้พนักงานได้ลองค้นหาทักษะอื่นๆ ที่ตนสนใจ และที่สำคัญ คือ การลงทุนใน Personal Development ทำให้พนักงานรู้สึกว่า ตนมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานในองค์กร สร้างความจงรักภักดี และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 

       3. ปรับวิธีการให้ Reward ตามความแตกต่างของพนักงานแต่ละกลุ่ม

พนักงานในองค์กรมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความชอบ ทัศนคติ เชื้อชาติ ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน และสร้างความท้าทายอย่างมากเป็นลำดับต้นๆ คือ ความต่างระหว่างช่วงวัย เพราะส่วนใหญ่แล้ว แต่ละช่วงวัย จะมีความคิด ความเชื่อ และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน องค์กรต้องหาตรงกลางให้เจอ และหาวิธีการสื่อสาร หรือทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องสอดคล้องไปกับการจ่ายค่าตอบแทน ที่แต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า องค์กรสามารถสร้างความเฉพาะเจาะจงได้มากน้อยเพียงใด

 

จะเห็นได้ว่า Reward มีความสำคัญในการผลักดันประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งมีความซับซ้อนถ้าต้องการบูรณาการทุกแง่มุมเข้าด้วยกัน เช่น มุมมองด้านสายงาน การสำรวจตลาดเงินเดือน สำรวจความต้องการของแต่ละสายอาชีพ รวมถึงความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน ฯลฯ 

แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสร้างความคุ้มค่า เพราะสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น และเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาวได้ หากบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

 

หากคุณต้องการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร สามารถติดตามชมได้ในเร็วๆนี้

#PragmaandWillGroup #PWG #RewardSystem

 

ติดตามบทความต่อไป เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนในองค์กร

  • การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร Read More
  • องค์กรยั่งยืน ได้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง Read More
  • คุณภานุวัฒน์ ร่วมพูดให้ความรู้เรื่อง Envision the New Reward Strategy Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง Reward Strategy หรือ People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่