ทำเรื่อง Recruitment ให้เหนือชั้นขึ้น ด้วยโอกาสใหม่ทางเทคโนโลยี หรือ AI

May 24, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

จากผลสำรวจของ LinkedIn พบว่า Talent Acquisition กว่า 62% เห็นถึงข้อดีของการนำ AI มาใช้ในเรื่อง Recruitment

 

 

Recruitment หรือ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

 

 

อย่างไรก็ตาม การทำ Recruitment แบบดั้งเดิมที่พึ่งเพียงประวัติส่วนตัวและการประเมินที่อาจทำให้พลาดโอกาสในการได้บุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือตรงกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น เกณฑ์ที่แตกต่างกันของผู้ประเมินแต่ละคน

 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการ Recruitment โดยช่วยให้องค์กรสามารถระบุและคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและศักยภาพสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับโอกาสในการทำ Recruitment แนวใหม่ที่น่าสนใจ ที่นำ HR Technology และ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนต่าง ๆ

 

 

สิ่งที่ผู้คัดเลือกจะเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร คงไม่พ้นการส่ง Resume หรือประวัติส่วนตัวต่าง ๆ … อะไรคือข้อจำกัด ในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียว

 

 1. ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย: ประวัติส่วนตัวมักจะแสดงข้อมูลในอดีต แต่อาจไม่สะท้อนทักษะและความสามารถปัจจุบันของผู้สมัครได้อย่างแม่นยำ

 

 1. ขาดมุมมองที่ครอบคลุม: ประวัติส่วนตัวมักจะเน้นที่ประสบการณ์ทำงานและวุฒิการศึกษา แต่อาจไม่ได้สะท้อนถึง Capability อื่น ๆ ที่สำคัญต่อการทำงานอย่างแท้จริง

 

 1. เกณฑ์การให้คะแนนจากผู้ประเมินที่แตกต่างกัน: การประเมินจากประวัติส่วนตัวอาจได้รับอิทธิพลจากความคิดของผู้ประเมิน ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ หรือ Background ของผู้สมัครคนนั้น ๆ

 

 1. ความยากในการเปรียบเทียบ: เมื่อมีผู้สมัครจำนวนมาก การเปรียบเทียบประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานสำหรับ HR

 

 

เพื่อก้าวผ่านข้อจำกัดเหล่านี้ในการทำ Recruitment องค์กรจำเป็นต้องนำเทคนิคการคัดกรองแนวใหม่มาใช้ร่วมกับการพิจารณาประวัติส่วนตัว เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคน

 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคนิคการคัดกรองบุคลากรแนวใหม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

 

 1. วัตถุประสงค์การ Assess ในการทำ Recruitment

 

การคัดกรองที่ไม่มีแบบแผนชัดเจน สามารถนำการทดสอบ Capability เป็นวิธีการที่ช่วยประเมินความสามารถจริงของผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Technical Capability หรือการทดสอบฝั่ง Soft Side ที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุผู้สมัครที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมหลายมิติมากขึ้น

 

 1. วิธีการ Assess ในการทำ Recruitment

 

ที่จากเดิมเป็นการสัมภาษณ์โดยคน (Human Interview) การนำ Technology มาใช้สามารถช่วยเข้าถึง Capability หรือ Emotion ของผู้สมัครได้ ไม่ว่าจะเป็น AI Based Assessment และวิธีการอื่น ๆ ควบคู่กัน

 

หรือการใช้วิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง (Situational Judgment Test) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะได้รับสถานการณ์จำลองที่เกี่ยวข้องกับงาน และต้องเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม การทดสอบนี้ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินได้ว่าผู้สมัครมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาหรือไม่

 

 

อีกหนึ่งโอกาส ในการทำ Recruitment คือ สามารถนำ AI มาช่วยในการประเมินผู้สมัคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครได้ เช่น

 

 1. ช่วยในการคัดกรองประวัติส่วนตัว

AI สามารถวิเคราะห์และคัดกรองประวัติส่วนตัวของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแล้วแต่ระบบว่า จะใช้ Keyword Matching หรือการแปลความหมายทั้งประโยค ออกมาเป็นข้อสรุป ที่ช่วยลดเวลาในการคัดกรองประวัติส่วนตัวจำนวนมากได้

 

 1. ช่วยในการจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงาน

ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของตำแหน่งงาน เพื่อจับคู่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้ หากรวมกับการประเมินด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น Capability Test ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการจับคู่ผู้สมัครกับงานที่ไม่เหมาะสม หรือ Capability Mismatch ได้

 

 

การนำเทคนิคการทำ Recruitment แนวใหม่มาใช้ร่วมกับระบบ AI นั้นมีประโยชน์หลากหลาย ดังนี้:

 

การก้าวผ่านการทำ Recruitment แบบดั้งเดิม โดยนำโอกาสที่น่าสนใจอย่าง AI มาใช้ สามารถสร้างประโยชน์ได้หลายประการ ดังนี้

 

 1. ช่วยให้ได้ผู้สมัครที่มีความสามารถและศักยภาพสูงสุด

เทคนิคการทำ Recruitment แนวใหม่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้สามารถระบุและคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงานได้อย่างแม่นยำ

 

 1. ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการคัดเลือกบุคลากร

การนำระบบ AI และ Technology มาช่วยในการคัดกรองประวัติส่วนตัวและจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงาน ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมาก ทำให้องค์กรสามารถดำเนินกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 1. ช่วยทำให้ Candidate Experience ดีขึ้น

การทำ Recruitment ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย เช่น การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร ที่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ การใช้ระบบ AI และ Technology ยังช่วยให้ผู้สมัครได้รับการตอบสนองและติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมากขึ้น

 

 1. ช่วยทำให้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มความหลากหลายในองค์กร

การใช้ระบบ AI ในการคัดกรองบุคลากรจะทำให้กระบวนการคัดเลือกมีความเป็นธรรมและโปร่งใสมากขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแต่ละคนมีโอกาสเท่ากัน ถึงแม้ว่าจะมี Background ที่แตกต่างกัน

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับเรื่อง Recruitment แนวใหม่

 

การทำ Recruitment และระบบ AI และ Technology มาใช้ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น ถือเป็นการยกระดับวงการ HR ในยุคดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและศักยภาพสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยลดระยะเวลา ต้นทุน และอคติในกระบวนการ Recruitment นี้

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือองค์กรต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ควบคู่ไปกับการตัดสินใจของมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน HR เพื่อให้ได้มิติที่ครอบคลุมที่สุด

 

ท้ายที่สุดแล้ว อนาคตของการทำ Recruitment นั้น ขึ้นอยู่กับการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีและการตัดสินใจร่วมกับมนุษย์ เพื่อสร้างกระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีประสิทธิผลสูงสุดนั่นเอง

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #Recruitment #HR #Organization #Selection #Talent #HRProcess #AI #AIInRecruitment

 

References:

 1. Talentful. (2023). How AI Will Change The Future Of Recruitment. Retrieved from Talentful
 2. Snaphunt. (2023). The Future of Hiring: How AI is Changing the Recruitment Landscape. Retrieved from Snaphunt

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรด้วย EVP ที่ตรงใจ Read More
 • 5 HR Trends ปี 2024 ที่น่าจับตามองในประเทศไทย  Read More
 • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

 

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่