บทเรียนจากการใช้งาน Chat GPT ในที่ทำงาน

April 11, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Chat GPT มีคนเข้าใช้งานทั้งหมด 1 ล้าน users โดยใช้เวลาเพียง 5 วัน ในขณะที่ Facebook ใช้เวลาถึง 10 เดือน” สถิติจาก Statista (1)

จากกระแสการตอบรับของการเปิดตัวของ Chat GPT ที่ผ่านมาไม่นาน สร้างความสนใจต่อสื่อมวลชน และผู้คนเป็นอย่างมาก และทำให้ยอดการใช้งานทำลายสถิติยอดผู้เข้าใช้งานทะลุ 1 ล้านราย ภายใน 5 วัน ชนะ Instagram ที่ทำไว้ที่ 75 วัน หรือแม้กระทั่ง Facebook ที่ใช้เวลาถึง 10 เดือน

 

ด้วยความที่ Chat GPT สามารถถาม – ตอบ ได้แบบ Real Time จนแทบจะเป็น อับดุล ที่ดูเหมือนจะรู้ทุกเรื่องที่เราสงสัย อีกทั้งสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานได้อย่างมาก ทำให้หลายองค์กร อนุญาตให้พนักงานใช้ Chat GPT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้หลากหลาย เช่น ใช้ Brainstorm เพื่อหา Creative Idea, ให้ช่วยร่าง Email เพื่อโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในองค์กร, ใช้เพื่อตรวจเช็ค Grammar, และถามข้อสงสัยอื่น ๆ อีกมากมาย

Chat GPT จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในองค์กร จนแทบจะทุกคนในที่ทำงาน จะมี 1 tab ที่เปิดหน้า Chat GPT เอาไว้ เปรียบเหมือน เพื่อนคู่คิด ที่ถามได้ตลอดเวลา และเพียงไม่กี่วินาที ก็มีข้อมูลมาเสิร์ฟถึงที่แล้ว

 

ทำให้แนวโน้มในการใช้ Chat GPT มาใช้ในที่ทำงาน และมีสถิติมากมาย ที่บ่งบอกถึงการใช้ Chat GPT สามารถลดต้นทุนในการจ้างพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้จริง

จากการใช้งานจนเคยชิน และความสะดวกสบายที่ Chat GPT มอบให้ ทำให้เกิด “บทเรียนราคาแพง” จากบริษัท Samsung ที่พนักงานใช้ Chat GPT มาช่วยทำงาน แล้วมีข้อมูลภายในองค์กรรั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นโดยพนักงาน 3 คน ที่กรอก Confidential Information ลงไปใน Chat GPT เพื่อใช้ช่วยในการทำงาน โดยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับได้รั่วไหลออกไปภายนอก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อธุรกิจ

 

จากบทเรียนนี้ องค์กรควรให้ความรู้พนักงานเรื่องการใช้ Chat GPT ในที่ทำงานอย่างครบทุกแง่มุม ไม่ใช่เพียงจัด Training เพื่อสอนวิธีการใช้งานว่าใช้อย่างไร หรือสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร แต่ต้องมีระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับ “ข้อควรระวัง” ในการใช้ Chat GPT ในที่ทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล หรืออาจเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับองค์กร

ในอนาคตอาจมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถมาเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งในการทำงานได้ เพราะฉะนั้น องค์กรต้องหมั่นศึกษาให้ทันโลกอนาคต และป้องกันสิ่งที่อาจเป็นปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต

#PragmaandWillGroup #PWG #AI #ChatGPT

 

(1) Statista. ChatGPT’s Growth compared to other platforms. (2023). สืบค้นจาก  Statista, ChatGPT’s Growth compared to other platforms

 

ติดตามบทความต่อไปที่เกี่ยวข้อง

  • AI ผู้ช่วยใหม่ในการทำงาน Read More
  • เตรียมตัวให้พร้อมในสถานการณ์ Layoff จำนวนมาก Read More
  • การจ่ายค่าตอบแทน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่