ปลดล็อกศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Capability อย่างมีมาตรฐาน

April 29, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีพนักงานที่มี Capability ที่จำเป็นสำหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ

 

Manager ที่ดีไม่เพียงแค่บริหารจัดการงานของตนและทีมเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนา Capability ของพนักงาน เพื่อพัฒนาในตัวบุคคลและงาน และสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นการพัฒนา Capability เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในองค์กร จะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Challenge และโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Manager ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการใช้ Capability เป็น Common Language

 

 

1.มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน

 

Manager ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถสื่อสารทิศทางขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยให้พนักงานมีภาพที่ชัดเจน ยังทำให้มีความรู้สึกร่วมที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

 

2.มีความเข้าใจ Concept เรื่อง Capability

 

หากจะนำเรื่อง Capability มาเป็น Common Language หรือเป็นภาษามาตรฐานในการพูดคุยในองค์กร Manager จำเป็นต้องเข้าใจเรื่อง Capability และสามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการทำ Talent Development ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ทิศทางองค์กร และแผนธุรกิจในอนาคต

 

3.เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 

Manager ที่ดีต้องเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และการนำความรู้หรือเครื่องมือใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งสนับสนุนและให้โอกาสแก่พนักงานในการเรียนรู้และพัฒนา Capability ใหม่ ๆ ที่จำเป็น หรือ Capability ที่ยังขาดอยู่

 

4.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

 

จาก Report ของ Gallup’s State of the Global Workplace 2023 พบว่า 41% ของพนักงานที่มีระดับ Engagement กับองค์กรต่ำ ต้องการให้ Manager มีความเข้าถึงง่ายมากกว่านี้ รวมถึงควรมี Open Conversation ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย และคำแนะนำอื่น ๆ

 

ดังนั้น การให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนา Capability นั้น Manager ที่ดีต้องมีวิธีในการสื่อสารและติดตามการพัฒนาของพนักงาน โดยมีแกนเรื่อง Capability เป็นหลักยึดที่ชัดเจน

 

 

กลยุทธ์ในการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา Capability ภายในองค์กร

 

1.กำหนด Capability และ Culture ที่ต้องการให้พนักงานในองค์กรเป็น

 

ก่อนอื่น ต้องรู้ว่า Capability หรือ Culture อะไร ที่ต้องการให้พนักงานในองค์กรทุกคนเป็น หรือยึดมั่น เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบที่องค์กรต้องการ สร้าง Engagement ในองค์กร และเป็นเกณฑ์ในการประเมินพนักงานในอนาคต

 

ตัวอย่าง วัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำ

Zappos: บริษัทขายรองเท้าออนไลน์และสินค้าแฟชั่นอื่น ๆ ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน เช่น Create FUN & a little Weirdness เพื่อสร้างความแตกต่าง และความคิดสร้างสรรค์, Open Communication, Pursue Growth & Learning เป็นต้น ซึ่งมีความน่าสนใจในแง่การปฏิบัติจริง ดังนี้

  • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก โดยใช้เกณฑ์กว่า 50% เรื่อง Culture Fit ในการคัดเลือกพนักงานใหม่
  • ยินดีจ่ายเงิน 2,000 USD หรือกว่า 73,000 THB เพื่อจ่ายให้พนักงานที่รู้สึกว่าไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมภายในองค์กรได้ หลังจากเข้า Training ใน 1 อาทิตย์แรก (ข้อมูลจาก darwinbox, 2022)

 

2.วิเคราะห์แต่ละ Core Capability ของพนักงาน

 

จำเป็นต้องรู้ว่าปัจจุบันพนักงานมี Capability แต่ละอันในระดับใดบ้าง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาในลำดับต่อไป อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ใน Talent Development ได้อีกด้วย โดย Manager อาจใช้วิธีการพูดคุยจน Crack ได้ว่าพนักงานมี Capability ระดับใดบ้าง (แต่อาจมีความ Subjective) หรือใช้เครื่องมือ ที่มีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเข้าถึง Capability ของพนักงาน และทำให้สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ปราศจากอคติ

 

3.มีการพูดคุยระหว่าง Manager และพนักงานอย่างเป็นระบบ

 

หลาย ๆ องค์กรคงมี Session การคุยกันของ Manager และ Direct Report อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ Performance Review เป้าหมายในอนาคต ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากต้องการสนับสนุนเรื่องการพัฒนา Capability นั้น Manager จำเป็นต้องหยิบยกเรื่อง Capability Gap มาพูดคุยด้วย ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา ที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้าร่วมอบรม การเข้าร่วม Workshop การทำ Project ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาตัวเองด้วย

 

4.จะต้องมีการพูดคุย ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ อาจมี Session ที่ถี่มากขึ้น ไม่ใช่เพียง 1 ครั้งต่อปี เพื่อประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์เหล่านั้นยังคงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและพนักงาน

 

 

Final Thoughts

 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนา Capability เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของ Manager ที่มีประสิทธิภาพ โดย Manager ต้องเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้การสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาทักษะ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

 

การยึดเรื่อง Capability และ Culture เป็น Common Language นั้น นอกจากจะสามารถสร้างพนักงานที่มีความสามารถและเข้ากับองค์กรได้แล้ว ยังสามารถเพิ่ม Productivity และ Performance ในการทำงานได้

 

ถือว่าเป็นผลดีทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อองค์กร แต่ Manager จำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีระบบในการเข้าถึง และ Track เรื่อง Capability ที่มีประสิทธิภาพ และเข้ากับแต่ละองค์กร

 

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #OrganizationCulture #Culture #Capability #TalentDevelopment #วัฒนธรรมองค์กร #CultureFit #PerformanceReview

 

 

Disprz. (2022). Shift to a Capability Building Model to Foster Employee Growth and Development. Retrieved from Disprz

 

Lattice. (2024). How to Maximize Impact With Manager One-on-One Meetings. Retrieved from Lattice

 

 

ติดตามบทความต่อไปที่เกี่ยวข้อง

  • Competency หรือสมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
  • 5 Capability ที่ต้องจับตามองสำหรับคนวัยทำงาน Read More
  • ความท้าทายของผู้บริหาร งานล้นมือ จะดูแล Talent อย่างไร Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

 

 

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่