สรุป HR Trend 2023 มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง บทบาทของ HR เป็นอย่างไร

December 4, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปี 2023 ล่วงเลยมาถึงช่วงใกล้สิ้นปีอย่างสมบูรณ์ เราจึงมารวมเรื่องเกี่ยวกับ HR Trend 2023 ที่เป็นประเด็นสำคัญในประเทศไทย เพื่อเป็นภาพรวมให้เห็นว่า ปี 2023 นี้ HR กำลังเผชิญอยู่กับเรื่องอะไรบ้าง และมีอะไรที่น่าสนใจ

 

HR Trend 2023 ในประเทศไทย

 

  1. Generative AI กับการนำมาใช้ในองค์กร ต้องเช็คว่าองค์กร พร้อมหรือไม่ และใช้อย่างไร

 

Generative AI เป็นเรื่องที่มาแรงในปี 2023 เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจ และหลายสายงาน ซึ่งงานของ HR คือ จะรับมือ และจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรในองค์กร HR จะต้องพิจารณา 2 ประเด็นใหญ่

 

ประเด็นแรก คือ องค์กรนั้นพร้อมหรือไม่ ในการนำ Generative AI มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของตัวองค์กรเอง ในด้านของโครงสร้าง อัตรากำลังคน ที่หลายงานอาจโดนแทนที่ไป ผู้เชี่ยวชาญ และทักษะของพนักงาน

 

ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจจาก Salesforce ที่สำรวจเรื่องการใช้งาน Generative AI ในประเทศไทย พบว่าพนักงานไทย 64% ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Generative AI เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและความปลอดภัยจากองค์กร (1)

 

อีกประเด็น คือ แล้วจะนำ Generative AI มาใช้อย่างไรในองค์กร ต้องมีกฎระเบียบ นโยบายอะไรบ้าง เพื่อควบคุมวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

 

  1. คนเก่งขาดแคลน มุ่งสร้างสิ่งดึงดูดพนักงานใหม่ และรักษาพนักงานเดิม

 

เรื่อง Talent Shortage เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาระดับหนึ่ง แต่ในปี 2023 มีการแก้เกมเรื่องนี้ด้วยการออกแบบประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน หรือ Employee Experience เพื่อให้พนักงานปัจจุบันอยู่ในองค์กรนานที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ให้สวัสดิการที่ดี หรือมอบประสบการณ์ที่ดีแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้ตรงต่อความต้องการมากขึ้น อีกทั้งสร้าง Employer Branding หรือสร้างชื่อเสียง สร้างภาพจำที่ดีขององค์กร เพื่อดึงดูดคนเก่งที่มีจำกัดและอยู่รอดภายใต้การแข่งขันสูงได้อย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่นำมาช่วยให้ทั้งผู้สมัครงาน และองค์กรที่ต้องการคนมาเจอกันได้ง่ายขึ้น และประเมินผลได้รวดเร็วขึ้น หรือการทำ Skill-Based Hiring เพื่อได้คนที่พร้อมทำงานอย่างแท้จริง โดยไม่ยึดติดที่วุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว (2)

 

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของเรื่อง Talent Shortage คือ “Tech Talent” เนื่องจากตลาดมีความต้องการคนในสายงานนี้สูง แต่จำนวนคนที่มีในตลาดนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาด เรื่องการแย่งตัว Tech Talent จึงทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรต้องมุ่งดูความต้องการของพวกเขา

 

เช่น จากงานวิจัยของ OutSystems และ Evans Data Corp พบว่า Software Developer มีแรงจูงใจในการทำงานสำคัญเป็นเรื่อง Work Life Balance ที่ดีขึ้น (50%) เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น (28%) และมีทีมงานที่ดีขึ้น (29%) (3)

 

 

  1. เทรนด์การสร้าง Well-being หรือสร้างสุขภาวะที่ดีต่อพนักงานยกระดับความสำคัญขึ้น

 

การสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกาย และใจของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสามารถส่งผลต่อ Performance การทำงานได้ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้มีสุขภาวะที่ดีได้จากหลายมิติ ขึ้นอยู่กับองค์กร เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในการทำงาน มีการแจกจ่ายงานที่เหมาะสม สนับสนุนเรื่องสุขภาพกายและจิตที่ดีของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ฯลฯ

 

ซึ่งในปี 2023 เรื่อง Well-Being ในประเทศไทย จะมุ่งเน้นปรับเรื่อง Well-Being ให้เข้ากับ Lifestyle ของพนักงานมากขึ้น เช่น มีบริการให้พนักงานปรึกษานักจิตแพทย์ มีสวัสดิการแก้ไขเรื่อง Office Syndrome หรือมี Financial Wellness Program เพราะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุความเครียดใหญ่ของพนักงาน ที่มีค่าใช้จ่ายล้นมือ (4)

 

 

  1. เตรียมความพร้อมของทักษะด้าน Digital ให้กับพนักงาน

 

“Digital Literacy”  ถึงแม้จะเป็นคำที่ได้ยินหนาหูมาซักพักแล้ว แต่ปีนี้ ซึ่งเป็น The Year of AI จะยิ่งทำให้ ทักษะความเข้าใจด้าน Digital ถูกยกระดับความสำคัญขึ้น ซึ่งจากสถิติของ IMD World Digital Competitiveness ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 63 ประเทศทั่วโลก ทำให้เห็นว่า ความพร้อมในการแข่งขันด้าน Digital ของคนไทยเรานั้น ยังต้องพัฒนาให้ทันกับประเทศอื่นทั่วโลก HR จึงต้องเตรียมความพร้อมของพนักงานในเรื่องนี้ (5)

 

 

  1. ผลักดันให้องค์กรเข้าสู่ความยั่งยืนตามหลัก ESG ตามเป้าหมายขององค์กร

 

ในปี 2023 นี้ เหล่าผู้บริหารมีความจริงจังกับเรื่องการผลักดันให้องค์กรมีความยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างเข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะมาจากกระแสสังคม ความต้องการของผู้บริโภค กฎหมาย และภาคธุรกิจ ซึ่ง HR จะมีส่วนช่วยสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งบางที่อาจใช้หลัก Green HRM ที่ใส่มิติเรื่องความยั่งยืนลงไปในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพราะพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการทำแผนเรื่องความยั่งยืนให้เป็นจริง

 

 

  1. สรุปรวมสายอาชีพไหนมาแรงและเงินดี ในปี 2023

 

สรุปปิดท้ายเกี่ยวกับตลาดแรงงาน จะเห็นว่า สายอาชีพที่มาแรง 3 อันดับแรกของปี 2023 คือ งาน IT, Supply Chain Management, Sales & Marketing และอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของเด็กจบใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี จะมีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 80,000 บาท ซึ่งเป็นงานด้าน IT และ Services & Consulting ซึ่งเป็นงานประเภทที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ Hard Skill ที่จำเป็นกับตัวงาน (5)

 

HR จะนำข้อมูลที่มีมาวางแผนกำลังคนอย่างไร เพื่อให้อยู่รอดในตลาดแรงงานที่คนเก่งขาดแคลน และมีอำนาจการต่อรองสูงขึ้น เพราะตนสามารถลาออก เพื่อย้ายงานไปในที่ ๆ ให้ผลตอบแทนดีกว่า สิ่งดึงดูดอะไรที่คนเหล่านี้ต้องการ รวมถึง Culture ขององค์กรต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ เพราะในตลาดแรงงาน มี Generation Z เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจะกลายเป็นหนึ่งในแรงงานหลักในอนาคตอันใกล้

 

 

Final Thoughts

 

และทั้งหมดนี้คือ HR Highlight ของปี 2023 จะเห็นได้ว่าเป็นปีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยี การดึงดูดพนักงาน และการดูแลบริหารพนักงาน ซึ่งบางอย่างอาจสืบเนื่องไปปีถัด ๆ ไป หรือบางอย่าง อาจมีเทรนด์ใหม่เข้ามาแทนที่ได้

 

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น HR ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปี 2024 ซึ่งสามารถอ่าน HR Trends 2024 ในประเทศไทยได้ที่ HR Trends 2024 ในประเทศไทย

 

 

#Pragmaandwillgroup #PWG #HRTheSeriesPWG #HRTrend #HRTrend2023 #Thailand #AI #TalentWar #Wellbeing #DigitalLiteracy #Sustainability #ESG #Salary #Occupation

 

 

(1) workpoint today. (2023). 99% ของพนักงานไทยยกให้ Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงาน. สืบค้นจาก Workpoint Today

(2) HREX.Asia. (2023). สรุปเรื่องที่ HR ต้องรู้ จากงาน Thailand HR Tech 2023 Day 1. สืบค้นจาก  HREX.Asia

(3) MGR Online. (2023). แนวทางรักษา Tech Talent ในยามวิกฤตขาดแคลนทักษะอย่างรุนแรง. สืบค้นจาก MGR Online

(4) Human Soft. (2023). HR Trned 2023 ทิศทางการทำงานยุคใหม่. สืบค้นจาก Human Soft

(5) HREX.Asia. (2023). สรุปเรื่องที่ HR ต้องรู้ จากงาน Thailand HR Tech 2023 Day 2. สืบค้นจาก HREX.Asia

(6) Adecco. (2023). อเด็คโก้ เปิดตัวคู่มืออัตราเงินเดือนปี 66. สืบค้นจาก Adecco

 

 

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้านล่าง

  • ก้าวทันโลกกับ 6 เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ในโลกธุรกิจ ปี 2023 Read More
  • 5 HR Trends ปี 2024 ที่น่าจับตามองในประเทศไทย Read More
  • คุณวันเฉลิม ร่วมแชร์ความรู้เรื่อง People Analytics ณ งานที่จัดโดย AMCHAM Thailand Read More

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้เพิ่มเติมที่ช่องทางด้านล่าง

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่