Earth Day วันคุ้มครองโลก 2024, Planet VS Plastics

April 22, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ความสำคัญของ Earth Day หรือ วันคุ้มครองโลก

 

Earth Day จะตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี จุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา และขยายไปประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของตนเองต่อโลก

 

 

ในทุกปี Earth Day จะมี Theme ที่แตกต่างกันไป โดยมี EarthDay.org เป็นผู้กำหนด ซึ่งในปี 2024 นี้ มาใน Theme

 

“Planet VS Plastics”

โดยจะมุ่งเน้นลด Plastics Production ถึง 60% ภายในปี 2040”

 

ซึ่งมีสถิติที่น่าตกใจหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้พลาสติก เช่น ในปี 2023 มีการผลิตถุงพลาสติกกว่า 500 พันล้านถุงทั่วโลก หรือเทียบเป็นผลิตถุงพลาสติก 1 ล้านถุง ใน 1 นาที เลยทีเดียว

 

 

ทำไมถึงต้อง Planet VS Plastics

EarthDay.org กล่าวว่า Recycling ไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป ต้องมุ่งไปที่ “ลดการผลิตถุงพลาสติก” ตั้งแต่แรก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง โดยเริ่มต้นจาก

 1. สร้างความตระหนักรู้เรื่องผลกระทบจากพลาสติก ต่อสุขภาพคน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 2. ลดการใช้ Single-Use พลาสติก ภายในปี 2030
 3. สนับสนุนนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่อง Fast Fashion ที่ผลิตเสื้อผ้าจากเนื้อผ้าสังเคราะห์ ซึ่งทำจาก พลาสติก เช่น Polyester และ Nylon
 4. ลงทุนในนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สร้างความยั่งยืน หรือสร้างทางเลือกอื่นนอกจากพลาสติก ที่ไม่ใช่ Toxic Chemicals

 

 

ไอเดียการสนับสนุน Earth Day สำหรับธุรกิจ

EarthDay.org ได้มีการเสนอไอเดียสำหรับธุรกิจสำหรับการ Take Action เรื่อง Earth Day 2024 ว่า การมีส่วนร่วมเรื่อง Planet VS Plastics ของธุรกิจจะไม่ใช่เพียงการช่วย Environmental Health เท่านั้น แต่ต้องช่วยสร้าง Long-Term Success ได้ เช่น

 • มีความรับผิดชอบในการใช้พลาสติก และมลพิษที่จะเกิดขึ้น โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) และมีการวัดเรื่อง Energy-Efficient อย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการเดินทางหรือทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ Incentive ในการใช้รถโดยสารสาธารณะ แทนการใช้รถส่วนตัว หรือการ Work From Home ที่สามารถลด Carbon Emissions และโปรโมทเรื่อง Well-Being ของพนักงาน
 • กระจายการลงทุนเรื่องความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับ Global Transition เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economy)

 

 

ตัวอย่างแนวทางการสนับสนุน Earth Day ภายในองค์กร

จากข้อมูลของ Teamland มีการเสนอแนวทางการสนับสนุน และ Encourage พนักงานให้มีส่วนร่วมกับ Earth Day 2024 มากขึ้น โดยเราขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. มี In-office contest เกี่ยวกับ Earth Day เช่น ทีมที่ Recycle Plastic มากที่สุด, ลดการใช้กระดาษมากที่สุด, หากลยุทธ์ที่ลด Carbon Footprint ที่บริษัทปล่อยออกมามากที่สุด แล้วมอบรางวัลที่น่าดึงดูดใจ เป็นต้น
 2. สนับสนุนให้พนักงานใช้ Reusable Coffee Cup
 3. สร้าง Carpool Activity เพื่อลดการปล่อย Carbon Emissions หรือสนับสนุนการ Work From Home ในบางวันของอาทิตย์

 

และขอหยิบยกตัวอย่างองค์กรชั้นนำระดับโลก ที่สนับสนุนเรื่อง Social and Environmental Consciousness โดยปรับ Benefit ให้เข้ากับ Lifestyle ของพนักงาน

 1. Apple สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ Apple Trade In สามารถนำสินค้าของ Apple อันเก่า มาแลกเป็น Credit สำหรับซื้อสินค้า Apple รุ่นใหม่ จุดมุ่งหมายเพื่อ Recycle สินค้า และนำมาสร้างคุณค่าใหม่อีกครั้ง
 2. Google มี Shuttle Service ให้พนักงานที่อาศัยอยู่ใน San Francisco
 3. Patagonia และ General Motors มี Vanpool Program เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้พนักงานมาทำงานได้แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

จากรายงานของ Mercer พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ของบริษัท มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเรื่อง Eco-Friendly ในเรื่องการเดินทางให้กับพนักงาน และพยายามจะปรับ Benefit ให้เข้ากับ Lifestyle การใช้จ่าย และเรื่อง Green Focused เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่อง Talent Demand ที่คนต้องการทำงานกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ Social and Environmental Consciousness โดยเฉพาะใน Gen Z

 

และในฐานะของคนทั่วไป การปรับการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถลดการใช้พลาสติกได้เช่นกัน เช่น ไม่สนับสนุนแบรนด์เครื่องแต่งกายที่เป็น Fast Fashion การใช้รถสาธารณะ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่อง การสร้างความยั่งยืน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ใน Earth Day 2024 นี้ เราขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันคุ้มครองโลก และตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตัวทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคล เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้โลกของเรา

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #HRTheSeriesPWG #EarthDay #PlanetVSPlastics #Business #Environment #Sustainability #วันคุ้มครองโลก

 

EarthDay.org. (2024). Earth Day 2024 Action Tool Kit. สืบค้นจาก EarthDay.Org

 

 

ติดตามบทความต่อไปที่เกี่ยวข้อง

 • ทำความรู้จักกับ Green HR ในการสร้าง Sustainability ในองค์กร Read More
 • ก้าวผ่าน Rainbow Washing ใน Pride Month Read More
 • วิธีการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรด้วย EVP ที่ตรงใจ Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่