Leadership & AI – ต้องผสมผสานอย่างไรสู่ New Age of Human Leadership

June 26, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leadership & AI รวมพลังต่อยอดสู่ “New Age of Human Leadership”

 

มนุษย์มักเก่งเรื่องประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมาช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่ไม่เก่งเรื่องการปรับตัวหลังจากสิ่งเหล่านั้นถูกนำมาใช้ต่อไป…

 

หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่ามีหลาย Technology ที่มาเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก เช่น การเข้ามาของ Internet ทำให้เราสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านปลายนิ้ว แต่ก็ทำให้เรา Distract ได้ง่ายขึ้น หรือการเข้ามาของ Social Media ก็ทำให้เราได้ติดต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทางพื้นที่ แต่กลับทำให้เราห่างเหิน และลดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวลง

 

 

จะเห็นว่า การเข้ามาของ AI จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะมองเห็นทั้งข้อดีและข้อที่น่ากังวล

 

จากการทำ In-Depth Interviews กว่า 100 คน จากผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer, Chief People Officer, Chief Learning Officer, และ Senior Leader บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Accenture, Cisco, Starbucks, Citibank, Eli Lilly, Ikea, Visa และอื่น ๆ อีกทั้งยังได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายท่านและทำการสำรวจ 360 องศาจากผู้นำและพนักงานกว่า 2,500 คนทั่วโลก

 

 

ผลลัพธ์ของงานวิจัยพบว่า AI มีศักยภาพที่จะทำให้ผู้นำมี “Human Leadership” ที่ดีขึ้น

 

ผลของงานวิจัยพบว่า AI สามารถผลักดัน New Age of Human Leadership ได้ เพราะด้วยภาระหน้าที่จำนวนมากของ Leader หรือผู้นำในปัจจุบัน ทำให้ไม่มีเวลากลับมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง “How we work and How we lead”

 

ด้วยการผสมผสานกับ AI อย่างเหมาะสม ผู้นำจะสามารถสร้างประสบการณ์บวกในการทำงานทั้งกับตนเองและทีม รวมถึงทำผลลัพธ์ทางการเงินให้ดีขึ้นได้

 

อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ และควรคิดทบทวน คือ มนุษย์มีประวัติการคิดค้น และประดิษฐ์ Technology ใหม่ ๆ ที่เป็น “Time-Saving Technology” เพื่อใช้ในองค์กรมากมาย

 

แต่แทนที่จะมีเวลามากขึ้น เพื่อทบทวนถึงวิธีการแก้ปัญหา หรือการบริหารทีม องค์กรให้ดีขึ้น เรากลับเติมช่องว่างเวลาเหล่านั้น ด้วยงานที่มากขึ้น…

 

 

เมื่อเรื่อง Leadership มาผสมผสานกับ AI

 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และมีน้ำใจ แต่ในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสับสนวุ่นวาย ไม่สม่ำเสมอ และไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป หากนำมาพูดในบริบทของ Leadership คือ เรามี Leadership Values แต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

 

AI จะมาช่วยปิดช่องว่างเหล่านี้…

AI สามารถทำให้ Human Qualities ดีขึ้นได้ จากการเติมส่วนที่ขาด นั่นคือ ความสม่ำเสมอของมนุษย์

 

 

เพราะ AI สามารถเสริมจุดแข็งเรื่อง Cognitive, Emotional, และ Social Power ของผู้นำได้

 

 • ทางด้านสติปัญญา AI เสริมความสามารถด้าน Cognitive ทำให้สามารถประมวลข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 • ทางด้านอารมณ์ AI สามารถช่วยให้คุณเข้าใจพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และแนะนำเส้นทางอาชีพได้อย่างตรงจุด
 • ทางด้านสังคม AI สามารถช่วยให้ผู้นำเข้าใจพนักงานได้ดียิ่งขึ้น สร้าง Team Dynamic ที่ดี และผลักดันเรื่องความคิดที่แตกต่างหลากหลาย ให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ AI จะสามารถมาเสริมสิ่งที่ผู้นำขาด แต่ไม่ได้หมายถึงการพึ่งพา AI เพียงอย่างเดียวจะสามารถ Leadership ที่ดีได้

เปรียบง่าย ๆ ถึงแม้คุณจะซื้อรถยนต์ที่แพงที่สุด และคุณภาพดีที่สุด แต่หากละเลยทักษะการขับขี่ของตัวเอง ก็ไม่ได้หมายถึงคุณจะมี Performance การขับขี่ที่ดีขึ้น

 

เพราะฉะนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI เราต้องลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เช่นเดียวกัน

 

 

3 ลักษณะของ AI-Augmented Leadership

 

ในการดำรงตำแหน่งผู้นำ หากต้องการดึงศักยภาพของการเป็น Leadership ที่ดี จะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่

 

 1. Awareness หรือความตระหนักรู้

ความสามารถในการรับรู้ของจิตใจในการสังเกตจากประสบการณ์ ความตระหนักรู้ช่วยให้ผู้นำสามารถเปลี่ยนจากการรับรู้มาตกตะกอนเป็นมุมมองได้ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในตนเองและผู้อื่นช่วยให้ผู้นำสามารถเดินหน้าผ่านพลวัตขององค์กรและระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนได้

 

 1. Wisdom หรือความฉลาดรอบรู้

คือความสามารถในการกลั่นกรองของจิตใจในการตัดสินที่ฉลาดโดยเข้าใจความเป็นจริงตามที่เป็นอยู่ ปราศจากข้อจำกัดของตนเอง ปัญญาสั่งสมมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และการสะท้อนผ่านหลายรุ่น ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจที่สมดุลระหว่างผลลัพธ์ระยะสั้น และความยั่งยืนระยะยาว

 

 1. Compassion หรือความเมตตา เห็นอกเห็นใจ

คือความสามารถในการตอบสนองของจิตใจ ด้วยเจตนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวม สามารถเข้าใจและปฏิบัติต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นอย่างละเอียดอ่อน

 

จากงานวิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบันของ Potential Project พบว่า ความผสมผสานของ Awareness Wisdom และ Compassion ระดับสูง จะเป็นพื้นฐานของการมี Leadership ที่ดี และพัฒนา Performance และประสบการณ์การทำงานของลูกทีม

 

 

การผสมผสานระหว่าง AI และ Leadership ที่ดี

 

AI-Augmented Leader คืออะไร…

 

AI-Augmented Leader คือ คนที่สามารถนำ AI มาใช้ประโยชน์ช่วยใน Leadership Role ได้ ภายใต้ Core Human Quality 3 อย่าง คือ Awareness Wisdom และ Compassion ตามรูปด้านล่าง

 

 • Awareness หรือความตระหนักรู้ ที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ ผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองกว้าง และสามารถตีความเป็นบริบทได้ ในขณะเดียวกัน AI สามารถสร้างเนื้อหาด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถทำตามได้ทัน

ทำให้ AI-Augmented Leader สามารถตีความสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นบริบท จาก AI-Generated Content

 

 • Wisdom หรือความฉลาดรอบรู้ เป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากมุมมอง ประสบการณ์ Critical Thinking สังคมที่อยู่ และ Emotional Intelligence ในขณะเดียวกัน AI เน้นให้คำตอบตามพื้นฐานของข้อมูลจำนวนมาก

ทำให้ AI-Augmented Leader สามารถใช้ Wisdom ของตน ตั้งคำถามต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดจากคำตอบที่ AI ให้มาอย่างรอบคอบ

 

 • Compassion หรือความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ ที่ต้องการนำทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยหัวใจ ซึ่ง AI สามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และให้ Insight ต่าง ๆ

ทำให้ AI-Augmented Leader สามารถใช้ Algorithm Power ของ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของพนักงาน ออกมาเป็นคำแนะนำจากประสบการณ์ และด้วยความจริงใจของมนุษย์

 

Leadership and AI the new future

 

กล่าวโดยสรุป คือ AI-Augmented Leader คือ สามารถนำจุดแข็งของมนุษย์ และ AI มาเสริมกัน จนสามารถ ถาม-ตอบได้อย่างชาญฉลาด สามารถนำทีมด้วยหัวใจ และจริงใจ จากข้อมูล Insight ต่าง ๆ จาก AI Algorithm ที่ประมวลผลมาอย่างรอบคอบ

 

ตัวอย่างการปฏิบัติ เช่น หากคุณกำลังเตรียม One-on-One Session กับพนักงาน เริ่มด้วยจุดแข็งของมนุษย์ ในการตั้งบริบทว่าต้องการอะไรจาก Session นี้ และสิ่งที่สำคัญของคู่สนทนาคืออะไร จากนั้น นำ AI มาช่วยในการลด Bias และสร้าง Assessment และให้ AI ช่วยวิเคราะห์ แล้วจึงหยิบข้อมูลที่ต้องการไปใช้ต่อในลำดับต่อไป

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับ AI-Augmented Leadership หรือ New Age of Human Leadership

 

จะเห็นว่าด้วยความสามารถของมนุษย์เรื่อง Awareness Wisdom และ Compassion หากนำมาผสมผสานกับจุดแข็งของ AI อย่างเหมาะสม จะสามารถสร้าง New Age of Human Leadership ได้ อีกทั้งต้องเรียนรู้ที่จะใช้ AI อย่างถูกต้อง และหมั่นพัฒนา Leadership Skill ของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำทีม และองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #Leadership #LeadershipSkill #AI #AIaugmentedLeader #Organization #Teamlead

 

 

Reference:

Harvard Business Review. (2024). How AI can make us better leaders. สืบค้นจาก Harvard Business Review

 

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

 • ปลดล็อกศักยภาพพนักงาน ด้วยการใช้ Employee Capability Assessment สู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ Read More
 • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
 • ปลดล็อกศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Capability อย่างมีมาตรฐาน Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่