Talent ในปัจจุบันต้องเป็นอย่างไร วิธีดึงดูด และรักษาต้องทำอย่างไร

June 4, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน การดึงดูดและรักษา Talent หรือ บุคลากรที่มีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กร

 

 

Talent จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น ผู้บริหารและ HR จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการระบุ Talent ที่องค์กรต้องการ จากนั้นไปสรรหา และรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้กับองค์กร

 

แต่คำถามคือ เราจะทำอย่างไรให้สามารถรู้ได้ว่าใคร คือ Talent และจะดึงดูด รักษา ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้?

 

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกับ Talent Landscape ในปัจจุบันก่อนว่าเป็นอย่างไร มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

 

 1. Gig Economy หรือการจ้างงานแบบ Part-Time หรือ Freelance เพิ่มขึ้น ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น
 2. Technological Advancement มีเครื่องมือ และ Technology ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และสามารถนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ เช่น AI
 3. Soft Skill มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
 4. Employee Expectations คนเริ่มมาให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance หรือการสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว และการทำงานมากยิ่งขึ้น

จากสถิติของ Hub Staff ปี 2023 พบว่า พนักงานกว่า 73% ให้ความสำคัญกับเรื่อง Work-Life Balance ในการเลือกงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่รองลงมาจากเพียงเรื่อง เงินเดือน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการดึงดูด และรักษา Talent ในปัจจุบัน

 

 

แล้วในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Talent ควรมีลักษณะอย่างไร

 

Forbes ได้กล่าวว่า ทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่ควรพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน เพราะเป็นทักษะที่สามารถต่อยอด และเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 

 1. Curiosity หรือ ความอยากรู้อยากเห็น

การส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งจำเป็น หากต้องการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน ทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ และแก้ไขปัญหาที่ยากได้ดีขึ้น

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น Google มีนโยบาย “20% Time” ที่ให้พนักงานใช้เวลา 20% ของสัปดาห์การทำงานในโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของตน ซึ่ง Gmail และ Google Maps เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้จากกลยุทธ์นี้

 

 1. Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งต้องมี Self-Analysis เพื่อรับรู้สภาวะอารมณ์ของตนในปัจจุบัน และเรียนรู้ที่จะจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. Resilience หรือ ความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ใหม่

เพื่อรับมือกับความกดดัน และสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ที่มาพร้อมกับการเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอน Resilience เป็นสิ่งจำเป็น

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ โครงการ Well-Being Initiatives ของ IBM ให้พนักงานเข้าถึงหลักสูตร Stress-Reduction, Fitness Classes, Mental Health Resources เพื่อช่วยให้พนักงานมีสุขภาพกาย และจิตที่พร้อมสู่การรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายในอนาคต

 

 1. Drive หรือ การขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

สร้างแรงจูงใจ มีวินัย และกล้าที่จะเสี่ยง ผ่านการวางเป้าหมายที่ชัดเจน และให้โอกาสตนเองได้ลองทำ หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น “FedEx Day” โครงการของ Atlassian ที่จะให้พนักงานใช้เวลา 24 ชั่วโมง ในการทำงานในโครงการใดก็ได้ที่พวกเขาเลือก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความผูกพันของพนักงานมากขึ้น

 

 1. Intelligence หรือ ความฉลาด

ไม่ใช่แค่ฉลาดในหนังสือเท่านั้นที่สำคัญ แต่ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว สามารถเปลี่ยนทิศทางเมื่อจำเป็น มี Life Long Learning Mindset

 

 

ตัวอย่าง กลยุทธ์ในการดึงดูด Talent ในปัจจุบัน

 1. สร้าง Employer Branding ที่ดึงดูด
 2. ใช้ประโยชน์จาก Social Media Networks
 3. สร้างกระบวน Recruitment ให้มีประสิทธิภาพ
 4. เสนอ Perk & Benefit ที่ดึงดูดใจ Talent ในกลุ่มที่ต้องการ
 5. ให้โอกาสในการเติบโต และพัฒนาอาชีพ (Growth and Career Development Opportunities)

และยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การนำ Technology มาช่วยทำให้ประสบการณ์การคัดเลือกของผู้สมัครดียิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่งสามารถ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางองค์กรต้องโฟกัสที่ความต้องการของ Talent ที่องค์กรมองหา เพราะคนแต่ละกลุ่มมีมุมมองต่างกัน องค์กรจึงต้องหาวิธีที่จะดึงดูดและตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ของ Talent ให้ได้อย่างเหมาะสม

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับเรื่อง Talent ในปัจจุบัน

 

การดึงดูดและรักษา Talent เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับองค์กรทุกแห่งในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จขององค์กร องค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษา Talent ไว้ได้ จะได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว และก้าวผ่าน Talent War ได้

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #HRTheSeriesPWG #Talent #TalentWar #Skill #Future #EmployeeDevelopment

 

 

Forbes Coaches Council. (2023, October 31). Future-Proofing Talent: Developing Skills For An Unpredictable Future. Forbes Coaches Council

 

Lever. (n.d.). 10 Candidate Sourcing Strategies to Find Top Talent.  Lever

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

 • ปลดล็อกศักยภาพของพนักงานกับ Talent Development ที่ขับเคลื่อนไปกับกลยุทธ์ธุรกิจ Read More
 • ทำเรื่อง Recruitment ให้เหนือชั้นขึ้น ด้วยโอกาสใหม่ทางเทคโนโลยี หรือ AI Read More
 • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่