5 กลยุทธ์ยกระดับแผนการบริหารอัตรากำลัง

โลกการทำงานยุค Next Normal จะแตกต่างไปจากความคุ้นเคยเดิม ๆ การใช้กลยุทธ์ใหม่ในการวางแผนบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรก้าวรุดหน้าโดยมองเห็นภาพเป้าหมายในทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *