HR Technology Trend อะไรที่น่าจับตามองในปี 2024 และชาว HR วางแผนจะลงทุนเรื่องอะไร…

June 5, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

HR Technology ครองอันดับ 1 เรื่องที่ HR วางแผนจะลงทุน ในปี 2024

 

ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว HR Technology กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาศักยภาพพนักงาน หรือการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ HR Technology ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฝ่าย HR

 

 

จากสถิติของ Gartner เผยเกี่ยวกับ HR Investment Areas ปี 2024 ออกมา ดังรูปด้านล่าง

HR Investment Areas 2024 (From Gartner)

 

ก่อนที่เราจะลงลึกเข้าสู่แนวโน้มของ HR Technology ในปี 2024 มาดูกันก่อนว่าองค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านใดบ้าง ตามรายงานของ Gartner ระบุว่า 4 ด้านที่จะได้รับการลงทุนมากที่สุดในปี 2024 คือ

  1. เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล (HR Technology)
  2. การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development)
  3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Total Rewards)
  4. การบริหารจัดการบุคลากร (Talent Management)

 

จะเห็นได้ว่า 48% ของผู้ตอบ Survey วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับเรื่อง HR Technology ในองค์กร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรสมัยใหม่

 

ซึ่งในปี 2023 เกี่ยวกับ HR Investment Areas จากสถิติของ Gartner ก็เผยว่า 46% ของผู้ตอบ Survey วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับเรื่อง HR Technology (ซึ่งเป็นอันดับ 1 เช่นกัน) แต่เป็นการลงทุนกับเรื่องการ ลดงาน HR Administrative Task เป็นสำคัญ หรืองานที่ต้องทำซ้ำ มีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 นี้ ที่ 48% ของผู้ตอบ Survey วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณสำหรับเรื่อง HR Technology ในองค์กร

 

มุ่งเน้นตั้งแต่เรื่อง การ Automate Administrative Task ไปจนถึงการสร้าง HR Technology ใหม่ เช่น นำ Generative AI มาต่อยอด เพื่อ Drive ความสำเร็จทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเติบโต และลดต้นทุนทาง HR

 

โดยปัจจัยที่จะนำไปสู่การนำ HR Technology ไปใช้ภายในองค์กร HR Leader ต้องคำนึงในเรื่องดังนี้

  • ให้ความสำคัญกับ Employee Feedback Loops
  • เพิ่ม Resource สำหรับเรื่อง Change Management เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลง
  • สร้างความสอดคล้องระหว่าง HR Technology Investments กับผู้เกี่ยวข้อง

 

แนวโน้มของเรื่อง HR Technology ในปี 2024 ที่น่าจับตามอง

 

หลังจากได้ทำความเข้าใจถึงแนวโน้มการลงทุนด้าน HR Technology แล้ว…

เรามาดู “แนวโน้ม HR Technology ที่น่าจับตามองในปี 2024” กันบ้าง ตามการคาดการณ์ของ Deloitte

 

 

Trend Prediction 1: Generative AI จะถูกนำไปใช้ทั้ง Solution ไม่ได้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเพียงบางจุด

 

Generative AI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาต้นฉบับในรูปแบบต่าง ๆ หรือ Original Content เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง Code วิดีโอ และแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งในอดีตต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญของคนเป็นหลัก

 

ในปี 2024 คาดว่า Generative AI จะถูกนำมาผสมผสานเข้ากับ HR Solution มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงบาง Journey จะกลายเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่มีการทำงานครอบคลุม ตั้งแต่การสนับสนุนการนำระบบมาใช้งาน ไปจนถึงการ Decode เรื่องต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือออกมาเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในการนำไปต่อยอด เช่น Employee Capability เป็นต้น

 

ในฐานะ HR ควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ความสามารถของ Generative AI ในปัจจุบัน และตั้งคำถามว่า ในองค์กรเราสามารถนำเรื่องนี้ มาต่อยอด HR Technology ภายใน ให้เกิดความสามารถใหม่ เพื่อสร้างเสริมการทำงานทั้ง Employee Journey และนำไปสู่นวัตกรรมในอนาคต

 

 

Trend Prediction 2: ระบบ Headless HR จะช่วยให้พนักงานเข้าถึง HR Technology ได้ตามต้องการ

 

Headless HR System หมายถึง Platform หรือ Solution จุดเฉพาะด้าน HR ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ Traditional User Interface หรือ Front End ส่วนหลังบ้าน (Back-end) ของระบบจะถูกแยกออกจากส่วนนำเสนอผลลัพธ์ (Presentation Layer) ทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งการใช้งานและการบูรณาการกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้

 

ในปี 2024 เราคาดว่าแนวโน้มนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และเห็นถึงประโยชน์ในฐานะตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง HR Technology ที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HCM) ระบบติดตามผู้สมัครงาน และระบบบริหารจัดการการเรียนรู้

 

 

Trend Prediction 3: Total Workforce Intelligence จะนำ Contingent Labor มาสร้างประสิทธิภาพและจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

 

Total Workforce Intelligence คืออะไร?

Total Workforce Intelligence หรือ การบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกด้านกำลังคนแบบองค์รวม คือแนวทางที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการกำลังคนได้ดีขึ้น โดยใช้ข้อมูลตลาดแรงงานภายนอกร่วมกับรูปแบบการบริหารบุคลากรภายใน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน การจ้างงาน และการ Training ได้อย่างตรงจุด

 

Total Workforce Intelligence กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับ Landscape ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบการจ้างงานแบบ Non-Full-Time โดยมีพนักงานถึง 55% ที่เปิดรับการทำงานในรูปแบบดังกล่าว การจ้างงานแบบชั่วคราวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในสหรัฐอเมริกา แรงงานชั่วคราวคิดเป็นมากกว่า1 ใน 3 ของตลาดแรงงาน

 

ซึ่ง Contingent Labor คือ รูปแบบการจ้างงานที่ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน และประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กร เพราะการจ่ายค่าตอบแทน Focus ตามงานที่ทำ ไม่ต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ เหมือนพนักงานประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Match กับความต้องการ ของทั้งฝั่ง Talent ที่ต้องการความอิสระ และฝั่งองค์กร

 

Total Workforce Intelligence ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Contingent Workforce มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำแนวคิดนี้มาใช้จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความท้าทายและสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสริมพลังให้กำลังคนขับเคลื่อนนวัตกรรม ผลิตภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

 

 

Trend Prediction 4: ออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้ Deskless Worker เพื่อช่วยสร้างเสริม Digital Workplace สำหรับพนักงานแนวหน้า

 

Deskless Worker คือใคร?

คือ พนักงานที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับโต๊ะประจำของตนเอง มักต้องทำงานนอกสถานที่ หรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น พนักงานขาย พนักงานบริการ วิศวกรภาคสนาม ฯลฯ

 

HR Technology พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของพนักงานที่ทำงานนอกสำนักงานมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน

 

Deskless Worker Design เป็นแนวคิดที่มุ่งออกแบบ HR Technology สำหรับพนักงานแนวหน้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมพลังให้พนักงานเหล่านี้ผ่านเทคโนโลยี ปรับปรุงประสบการณ์การทำงาน เพิ่มความสำเร็จทางธุรกิจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก

 

ในปี 2024 เราคาดว่าจะเห็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกำลังคนที่เป็น Deskless Worker มากขึ้น และ HR Technology จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ทางด้าน Digital ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและการรักษา Deskless Worker ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Trend Prediction 5: Digital Identity Management จะกลายเป็นข้อกำหนดใหม่ในการจ้างงาน

 

Digital Identity Management คือ กระบวนการในการบริหารจัดการและพิสูจน์ตัวตนของบุคคล ในโลก Online ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และภัยคุกคามความปลอดภัยทางดิจิทัลอื่น ๆ

 

ในปี 2024 เราคาดว่าการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของบุคคลในฐานะข้อกำหนดการจ้างงาน ความก้าวหน้าของ AI และ Machine Learning จะช่วยพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและการตรวจจับการฉ้อโกงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

 

ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดขึ้น ผ่านการจัดการและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

 

เมื่อองค์กรต่าง ๆ นำโซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลมาใช้มากขึ้น HR ควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มีต่อกำลังคน ความซับซ้อนและการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับความจำเป็นในการเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จะผลักดันให้การบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับ HR Technology

 

จากแนวโน้ม HR Technology ที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าการลงทุนของ HR ในเรื่อง Technology นั้น จะมีมากกว่าเรื่องเฉพาะจุดแล้ว แต่จะเป็นการสร้าง Total Solution หรือนำไปบูรณาการกับกระบวนการที่มีอยู่แล้ว แต่ต่อยอดให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

อีกทั้ง จากการคาดการณ์เรื่อง HR Technology Trend ที่จะเกิดขึ้น พบว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นกับการสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงาน และนำ Technology มาเป็นตัวช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ หรือกำลังคนต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันที่หมุนเร็ว

 

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการคาดการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่มีใครสามารถรู้อนาคตได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น องค์กรและ HR ต้องเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนทางธุรกิจ และหมั่นหาโอกาสใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น HR Technology ฯลฯ เพื่อมาสร้างคุณค่าใหม่ให้องค์กรต่อไป

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #HRTrend #HRTechnology #HRTech #HRSolution #EmployeeExperience #AI

 

 

Gartner. (2024). Identifies Top Four HR Investment Trends for 2024. สืบค้นจาก Gartner

 

Deloitte. (2024). HR technology trend predictions. สืบค้นจาก Deloitte

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

  • 5 HR Trends ปี 2024 ที่น่าจับตามองในประเทศไทย Read More
  • คุณภานุวัฒน์ แชร์แนวคิดในงาน Thailand HR Tech 2023 Read More
  • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่